<
Az óvoda után a gyerekek 6 éven át az általános iskola alsó tagozatán folytatják tanulmányaikat. Alacsony létszámú osztályokban tanulnak és a gyógypedagógusok munkáját asszisztensek is segítik.

Az alsó tagozat céljai:

– a kommunikáció továbbfejlesztése az egyéni képességek figyelembe vételével

– a hangos beszéd kialakítása

– a tanulási technikák kialakítása és fejlesztése

– a tanulók jó közösségi személyiséggé formálása

– felkészítés a felső tagozat szaktárgyi oktatására

Mindennapi feladataink:

A gyermekek beszédszintjének emelése játékos, manipulációs, mindennapi tevékenységekkel a  két előkészítő osztályban.

Az első két év alatt az írás, az olvasás és a számolás alaptechnikáinak elsajátíttatása.

Hangos beszédük és kommunikációs képességeik magas óraszámban és napi rendszerességgel történő fejlesztése.

A környezettudatos magatartásra való nevelés.

A gyermekek mozgásfejlődésének biztosítása a hatalmas sportudvaron és a korszerű tornateremben.

 

Az 1. osztálytól a többségi iskolák tanterve szerint haladunk.

Speciális tantárgyaink:

egyéni anyanyelvi nevelés

– hallás-ritmusnevelés

– angol nyelv – 4. osztálytól

– gyógytestnevelés

 

A szakorvosi ellátás az iskolán belül biztosított:

 

–  fül-orr-gégész szakorvos,

–  szemész szakorvos,

–  gyermek fogorvos,

–  gyermekorvos,

–  ortopéd szakorvos,

–  audiológus