Az óvoda után a gyerekek 6 éven át az általános iskola alsó tagozatán folytatják tanulmányaikat. Alacsony létszámú osztályokban tanulnak. A gyógypedagógusok munkáját asszisztensek segítik.

Céljaink az alsó tagozaton: a kommunikáció továbbfejlesztése az egyéni képességek figyelembe vételével. A hangos beszéd kialakítása és fejlesztése. A jelnyelvi kommunikácó támogatása, fejlesztése. A tanulási technikák kialakítása és fejlesztése. A tanulók személyiségének formálása. Felkészítés a felső tagozat szaktárgyi oktatására. A környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra való nevelés. 2018-ban Intézményünk elnyerte az “ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” címet.

(alsós blokk, tanterem képe)

A gyermekek mozgásfejlődésének biztosítása a hatalmas sportudvaron és a korszerű tornateremben történik. Emellett heti rendszerességgel diákjaink úszásoktatáson vesznek részt.

tornaterem és a sport pálya képei

Komplex fejlesztés céljából tanulóink számára állatasszisztált fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.

képek kutyaterápiáról

A tanév során számos alkalommal a kis óvodásainkat is bevonva tematikus foglalkozásokat tartunk. Az eseményekről készült felvételek a Galéria
menüpont alatt megtalálhatóak.