Autista óvodás csoportunkba a felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye. 3 éves kortól várjuk az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket.
A szokásrend, a mindennapok ritmikus ismétlődései tagolják a csoport életét. A napirend növeli a gyermekek biztonságérzetét, segíti időérzékének fejlődését. A csoport életét ezért úgy alakítjuk, hogy a napirend ritmusát lehetőség szerint ne zavarjuk meg. A foglalkozásokat megfelelő helyen, naponta általában azonos időben szervezzük. Közben kialakítjuk a szükséges munkafegyelmet, segítjük a minél önállóbb feladatvégzést. Az ismétlődés kiszámítható, és biztonságot ad, ezért ügyelünk a tevékenységek megfelelő ritmusára, az egyénenként optimális terhelés és a megfelelő pihenés egyensúlyára.
A tevékenységek tervezése és megvalósítása során a játékba integrált tanulás szervezési formáival és terápiás módszerek alkalmazásával tesszük lehetővé, hogy az óvodai élet minden területén érvényesüljön a differenciált egyéni fejlesztés. Nagy hangsúlyt fektetünk a strukturált helyzetekben való tanításra.

Főbb fejlesztési céljaink:

– elemi adaptív viselkedések kialakítása;
– taníthatóságot megalapozó készségek kialakítása (pl. utánzás tanítása);
– szokásrend kialakítása, augmentatív eszközök használatának megtanítása;
– alternatív kommunikáció kialakítása, kommunikációs készségek célzott fejlesztése;
– fejlődési elmaradások célirányos kompenzálása (pl. játékok funkcionális használata; önkiszolgálási, önellátási készségek fejlesztése).

Foglalkozásaink:

– anyanyelv- és kommunikációfejlesztés (babzsák fejlesztő program alkalmazásával);
– mozgásfejlesztés (TSMT, Ayres terápia, Magyar Mozgáskotta Módszer alkalmazásával);
– játékra nevelés (játékterápiás eszközökkel);
– vizuomotoros készség fejlesztése (vizuális és taktilis észlelés fejlesztése, a testséma fejlesztése, a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás kialakítása, az ábrázoló kedv felkeltése; technikák, eszközök megismertetése);
– zenei nevelés alapjai (zeneterápia alkalmazásával)
– önkiszolgálás fejlesztése
– egyéni fejlesztés

Nagyon fontos számunkra a szülőkkel való harmonikus kapcsolat, ennek érdekében az intenzív napi kapcsolaton kívül, egyéni konzultációra is mindig nyitottak vagyunk, emellett Szülőklubot működtetünk havi rendszerességgel.

Katica csoport:

  • Sánder Ildikó (szakvizsgázott gyógypedagógus, csoportvezető, munkaközösség-vezető)
  • Baloghné Huszti Gabriella (gyógypedagógiai asszisztens)
  • Farkas Zoltánné, Anita (dajka)
2020-2021 Tanév

Mikulás 2019.12.06.


Ballagás, évzáró 2019. június 13

Gyermeknap 2019 május 24

Katica csoport II.félév 2019


Autizmus világnapja 2019. április 2.

Farsang 2019

adventi projekt 2018

Mikulás 2018. 12.06.

 width=

  2018 első félév.

 width=

Mikulás 2017.

 width=

 Ovi minden napjai 2016-2017