Korai gondozás

A Korai gondozás a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján minden hallássérült 0-3 éves gyermek számára ingyenesen igénybe vehető. Pedagógusaink a család otthonában végzik a fejlesztést, mivel a program célja, hogy a szülők is segítséget kapjanak gyermekükkel való napi foglalkozásban. A hetenkénti találkozások alkalmával igyekszünk a szülőket megismertetni azokkal a hallás-, beszédfejlesztési technikákkal, melyek segítségével otthon Ők is fejleszteni tudják gyermeküket. Célunk, hogy a hallókészülék viselésének természetessé válásával a hallássérült gyermek is hangélményhez jusson, hallásfigyelme fejlődjön, szókincse bővüljön és később mindezekre támaszkodva indulhasson el beszédtanítása

Óvoda

Óvodánkba a felvétel feltétele a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye. A bizottság épületünkben működik.

Óvodánk 3 éves kortól fogadja a súlyos fokban hallássérült gyermekeket. Amennyiben a gyermek lakóhelye, vagy szociális helyzete indokolja, bentlakásos elhelyezésre is van lehetőség. A fejlődés viszonylag korai szakaszában kis lépésekben, de intenzív, rendszeres, naponkénti anyanyelvi fejlesztés keretében kell és lehet a leghatékonyabban fejleszteni a hallássérült gyerekek beszédét. A csoportlétszám, a felnőtt-gyerek létszám kedvező aránya optimális feltételeket teremt a gyermek egyéni fejlődési sajátosságainak figyelembevételéhez. Munkánk eredményességét fokozza a beszédfejlődést hatékonyan segítő családi nevelés.

 

Legfontosabb feladataink az óvodában:

– folyamatos hallás- és beszédfejlesztés naponta csoportos és egyéni foglalkozásokon

– mozgás és kézügyesség fejlesztése

– szociális és értelmi képességek fejlesztése

– a későbbi iskolai előrehaladást feltehetően akadályozó részképesség-zavarok kiszűrése, prevenciója és korrekciója

– a harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak kibontakoztatása

Óvodánk kertvárosi környezetben az iskola épületében, de külön szárnyban található.

A mozgás fejlesztésére jól felszerelt tornaterem áll rendelkezésünkre. A gyerekekkel, amennyiben szükség van rá, gyógytestnevelő és mozgás terapeuta is foglalkozik.

Óvodai udvarunkon a gyermekek életkori sajátosságaihoz és az egészséges fejlődéshez szükséges mozgást a beépített és a felszerelhető udvari játékok segítik.

A gyerekek fejlesztése mellett színes programokat tudunk biztosítani:

– rendszeres autóbusz kirándulások saját iskolabuszunkkal

– kulturális programok: bábszínház, cirkusz, mozi, játszóház

– úszásoktatás

Intézményünkben az étkezési térítésen kívül minden program ingyenes!

Iskolába kerülés előtt a bizottság újra megvizsgálja a gyermekeket annak érdekében, hogy a számukra legmegfelelőbb iskolatípust választhassák.

Régi ovis képek

Újabb képek

Mikulás 2018