Általános iskola alsó tagozat autizmusban érintettek részére

Az autizmus spektrum tagozat iskolai egysége 2018 szeptemberében indult.
Az osztályba sorolás képességprofil (autizmusban való érintettség és értelmi képességek) alapján történik.
Jelenleg három csoporttal – kettő 1.- 4. osztályos és egy 1. – 3. osztályos – működik.
Csoportonként két gyógypedagógus és egy asszisztens dolgozik.

Jelenlegi osztálylétszámok:

1.-4. osztály (Kozma – Lánczos Regina): 7 fő (7 fiú)

1-3. osztály (Slabéczi Erika): 7 fő (5 fiú, 2 lány)

1.-4. osztály (Németh Barbara Krisztina): 7 fő (5 fiú, 2 lány)

Szakmai, oktató-nevelő munka:

Szakmai munkánk kiemelkedő területei, és céljai:

 • a nevelés-oktatás az egyes tanulók egyéni képességeihez igazodik,
 • egyéni informális, és formális felmérésekre épített célkitűzések,
 • a kitűzött célok tantárgyanként operacionalizáltak,
 • egyéni fejlesztési tervek kidolgozása tanulónként,
 • a tananyagot az egyéni készségekhez, képességekhez igazítottan tanulókra adaptáltan adjuk át,
 • munkánk eredményessége, a tanulók fejlődése nyomon követhető, visszamérhető,
 • rendszeres team megbeszélések alkalmával esetek, csoportnehézségek átbeszélésével segítjük egymást, és a csoportok szakmai fejlődését
 • kiemelt fontosságú a csoportokon belül dolgozó szakemberek együttműködése,
 • a családtagokkal való együttműködés, igény szerinti konzultációs időpontok biztosítása (otthoni problémákkal is kapcsolatos tanácsadás), szoros, napi kapcsolat, információáramlás

A legfontosabb céljaink az autizmusban érintett személyek esetében:

 • a biztonságos, bejósolható légkör, környezet kialakítása (tevékenységek szerinti térstruktúra kialakítása, amely lehetőséget ad az egyéni és csoportos foglalkozások kivitelezésére);
 • az egyéni napirendek használatának bevezetése, az önállóság fokozása a használatot illetően (szimbólumszint szerinti napirend egyénre szabása);
 • a szociális-és kommunikációs készségek egyénre szabott fejlesztése (nem, vagy alig beszélő tanulók esetében AAK-s eszközök használata, foglalkozások: babzsák, beszélgetőkör);
 • a megfelelő, elfogadható viselkedések kialakítása (viselkedéses szempontok, emlékeztetők, jutalmazási rendszer);
 • az önállóság kialakítása, fokozása az önkiszolgálási tevékenységek során (folyamatábrák, folyamatleírások);
 • és az akadémikus képességek egyénre szabott fejlesztése (tanterv egyéni képességszint szerinti differenciálása, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása egyéni felmérések alapján).
Húsvét 2021
Képbemutató az autista általános iskolai csoport minden napjából