Bemutatkozás

„A beszélő siketért” Alapítvány bemutatása:

„A beszélő siketért” Alapítvány 1991-ben alapult a siket és nagyothalló gyermekek nevelését és oktatását ellátó közoktatási intézményben (Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma, 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) A rászoruló növendékek anyagi támogatása a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása, a tehetségesek képességeinek fejlesztése, valamint a hallók társadalmába való beilleszkedés a legfontosabb feladata.

Az alapítvány tevékenysége:

Feladatunk, hogy a SNI hallássérült óvodás gyermekek és az általános- és középiskolás tanulók fejlesztését segítő eszközök (pl. számítógép, szoftver, lexikon, speciális készülékek stb.) beszerzését – melyekkel a fejlesztő foglalkozások anyagi feltételeit, a fogyatékosság okozta hátrányok megszűnését és az esélyegyenlőséget kívánjuk elősegíteni – támogassuk.
Szociális tevékenység keretében a hátrányos helyzetű családok, és a szabadidős foglalkozások, programok megvalósításához anyagi támogatás adása.
Egészségmegőrzéshez, betegségmegelőzéshez kapcsolódóan szabadidős (erdei iskola, tábor, kirándulás) programok szervezése és anyagi támogatása.
A súlyos fokban hallássérült tanulók tömeg- és versenysportjának felkarolása, eszközök beszerzése, sportprogramok költségeinek fedezése.
Kulturális tevékenységek támogatása: együttműködés és anyagi hozzájárulás a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája Speciális Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma által szervezett hagyományőrző kulturális programok, a nemzeti emlékhelyek felkeresését célzó események megvalósításához.

Az alapítvány elért eredményei:

Évente többször óvodásoknak 1 napos kirándulások költségének térítése.
Évente 1 hetes nyári napközis tábor szervezése és támogatása a gyógypedagógusok és a nevelők önkéntes munkájának segítségével.
Két évente 3 napos erdei tábor szervezése és támogatása az általános iskolai és a szakiskolai tanárok önkéntes munkájának segítségével.
Évente karácsonykor az osztályok megajándékozása fejlesztő játékokkal.
Az évente megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez való hozzájárulás.
A hétvégeken a kollégiumban maradó hátrányos helyzetű tanulók tárgyi szükségletének (kerékpár, sportszerek) kielégítése.
Kulturális programokra belépőjegy árának fedezése a rászoruló tanulók részére (pl.: cirkuszi előadás, színház, múzeum, állatkert).
Sportban tehetséges tanulók külön edzéseinek anyagi támogatása.
Év végén a tanulmányokban, sportban vagy egyéb területen kiemelkedő teljesítményt elért tanulók jutalomban részesítése.
A hátrányos helyzetű, de jó adottságokkal rendelkező tanulók sportolásának és versenyeken való részvételi költségeinek támogatása (pl.: jelkommunikációs, tanulmányi, szájról olvasási, úszás, matematika verseny stb.).
A rossz anyagi helyzetben lévő tanulóknak az ECDL vizsgadíjának fedezése.
Gyógyszer támogatás azon tanulóknak, akiknek a szüleik ezt a terhet nem bírják.

Ha Ön úgy dönt, hogy adománnyal támogatja elképzeléseinket, akkor ezt az alábbi adószámon vagy számlaszámon teheti meg.

„A beszélő siketért” Alapítvány adószáma:

19670546-1-41

„A beszélő siketért” Alapítvány számlaszáma:

Kereskedelmi és Hitelbank – 104

10409015-50526580-70661009