Óvodai csoport a hallássérült gyermekeknek

Hallássérült gyermekeket fogadó óvodai tagozatunk célja a hallássérült kisgyermekek intézményi nevelése, fejlesztése, felkészítése az iskolai életre. A dokumentumainkban megfogalmazott intézményi célokat a mindennapokban hivatásszeretettel, folyamatos megújulással törekszünk megvalósítani. Kiemelt feladatunk a hallássérült gyermeket nevelő családok esélyegyenlőségének biztosítása, a nyelvi akadálymentesítés.

Óvodánk 3 éves kortól fogadja a súlyos fokban hallássérült gyermekeket. Az óvodánkba történő felvétel feltétele a FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (Cím: 1147 Bp. Cinkotai út 125-137. Telefon: (+361) 422 1493 Email: hallasvizsgalo@fpsz.net) által elvégzett vizsgálat alapján megfogalmazott szakértői vélemény. A szakértői vizsgálat a szülő írásbeli kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indítható meg.

Az óvodai csoport kertvárosi környezetben az iskola épületében, de külön szárnyban található. A fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeink kedvezőek.

Amennyiben a gyermek lakóhelye, vagy szociális helyzete indokolja, bentlakásos elhelyezésre is van lehetőség.

Óvodai udvarunkon a gyermekek életkori sajátosságaihoz és az egészséges fejlődéshez szükséges mozgást a beépített és a felszerelhető udvari játékok segítik.

Mindennapjainkban a nyelvi fejlesztés hangsúlyosabb szerepet kap, mint általában az óvodákban. A fejlődés viszonylag korai szakaszában kis lépésekben, de intenzív, rendszeres, személyreszabott  fejlesztés keretében lehet a leghatékonyabban biztosítani a hallássérült gyerekek nyelvi fejlődését.  

Gyógypedagógusaink, gyógypedagógiai asszisztenseink, gyermekfelügyelőink délelőtt és délután meghatározott rendben, a család bevonásával kialakított fejlesztési terv szerint foglalkoznak a gyermekekkel egyénileg és kiscsoportos formában. A csoportlétszám, a felnőtt-gyerek létszám kedvező aránya optimális feltételeket teremt a gyermek egyéni fejlődési sajátosságainak, teherbíró képességének, speciális igényeinek figyelembevételéhez.

Munkánk eredményességét meghatározza a gyermek fejlődését hatékonyan segítő családi nevelés.

Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink között több, gazdag szakmai tapasztalattal rendelkező hallássérült kolléga biztosítja az anyanyelvi szintű jelnyelv elérhetőségét a gyermekek, a szülők, illetve a munkatársak számára.

A legfontosabb feladataink az óvodában melyek áthatják mindennapi tevékenységeinket, a csoportos és egyéni foglalkozásainkat:

 • Folyamatos nyelvi fejlesztés:   hangzó magyar nyelv indítása (hallásnevelés, beszéd indítás, beszéd-megértés fejlesztése, szurdologopédia); olvasás, írás előkészítése; jelnyelv indítása, építése;
 • Mozgásfejlesztés ami koordinálja alap-mozgásaikat, fejleszti egyensúlyérzéküket, megalapozza a nyelvi fejlődéshez szükséges mozgásos készségeiket. A délutánonként szervezett mindennapos gyermekjóga foglalkozások hatással vannak a gyermekek testi és mentális képességeire egyaránt. A mozgás fejlesztésére jól felszerelt tornaszoba áll rendelkezésünkre.
 • Kognitív képességek fejlesztése játékos formában.
 • Speciális foglalkozásunk a “hallás, ritmus, mozgás nevelés”, ahol a hallásfigyelem felkeltése, a zene a mozgás, a beszéd ritmusának érzékeltetése, összerendezése történik változatos tapasztalatszerzésen, mondókákon, zenén, táncon keresztül.
 • A kézügyesség fejlesztése, amely hozzájárul a látás és a mozgás összerendezéséhez, a téri tájékozódás fejlődéséhez, az ábrázolási kedv felkeltéséhez, a kreativitás fejlődéséhez.
 • Felkészítés az iskolakezdésre. Az iskolai előrehaladást feltehetően akadályozó részképesség-zavarok kiszűrése, prevenciója és korrekciója.
 • A harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak kibontakoztatása. Szociális képességek, érzelmi intelligencia, empátia megalapozása.
 • Állatasszisztált terápia, melynek során terápiás kutyák jelenlétével, segítjük a gyermekek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív képességeknek kibontakozását.
 • A gyerekekkel, amennyiben szükség van rá, gyógytestnevelő és mozgás terapeuta is foglalkozik.

A gyerekeknek a kötelező és kötetlen foglalkozások mellett színes programokat is biztosítunk:

 • rendszeres kirándulás, természetjárás
 • kulturális programok: állatkert, játszóház, múzeum
 • úszásoktatás
 • közös ünnepségek, az iskolával
 • részt veszünk az iskola projektjeiben, különös tekintettel az öko programokra
 • külső partnerekkel is keressük a kapcsolatot:
  • A T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ adaptálta az angliai Kreatív Partnerség (Creative Partnerships) programot, lehetővé téve, hogy művészeknek és iskoláknak – egy megalapozott pedagógiai modellre épülve – aktív együttműködése valósulhasson meg, tantárgyi és tanórai környezetben. Az óvodásokkal és iskolásokkal folytatott munka termékei megtekinthetők  voltak a Ludwig Múzeum Közös ügyeink c. kiállításának keretében.

Iskolába kerülés előtt a bizottság újra megvizsgálja a gyermekeket annak érdekében, hogy a számukra legmegfelelőbb iskolatípust választhassák. A leendő iskolások “kézből-kézbe” kerülnek át az óvodából az iskolába.

A következő linkre vagy képre kattintva elérhetik a szülők az óvodában a gyerekekről készült képeket Hallássérült Óvoda -Maci Csoport Gallériájában.

Hallássérült Óvoda Galléria

Fel keltette érdeklődését valamelyik óvodai csoportunk a felvételi tájékoztató szóra kattintva tovább juthat felvételi eljárásunk részletes leírásához.