Hittan tanításra jelentkezés

Tisztelt Szülők!

Először szeretnék bemutatkozni: Lampert-Szebeli Erzsébet katolikus hittantanár vagyok, de itt az iskolában már több mint 10 évet tanítottam a hit- és erkölcstant, más néven hittant, sőt több hittantábort is megszerveztem, mielőtt elmentem szülni két gyermekemet.

Most visszatérek és szeretném folytatni a hitoktatást.

Amint Önök tudják, hogy 2012 óta kötelező, de választható tantárggyá vált a vagy hit- és erkölcstan, vagyis hittan vagy etika.

Szeretném ismertetni a hittannal kapcsolatos dolgokat, amiket érdemes tudni!

  • a hittan tantárgynál van értékelés, minősítés, tehát komoly munka folyik,
  • a hittan órán a tanuló meg fog ismerkedni a bibliai, egyházi és vallási ismeretekkel, történetekkel, kultúrákkal, ünnepekkel. Azok segítségével lehet hithez vezetni a tanulókat, ill. azok által lehet érdeklődést felkelteni a hit iránt, hiszen hitet nem lehet csak úgy átadni, ez azt jelenti, hogy a gyerek tapasztalni és élni fogja az ismereteket, tehát nemcsak rajta múlik a hit, hanem környezetén is, emiatt érdemes rendszeresen járni a hittanra,
  • templomba való járást nem kötelezi a hittan, de a szülők igényeit figyelembe veszem, amennyiben szeretnének vinni gyermeküket a szentmisére, akkor lehetőség van a jeltolmácsolt szentmiséken való részvételre, ebben tudok segíteni,
  • szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálkozás) felvételére csak a szülők kérésére tudom felkészíteni gyermeküket.

Végül aki szeretne a gyerekét hittanra járatni szeptembertől, következő tanévben, szíveskedjen jelentkezni az osztályfőnöküknél és aláírni szükséges nyilatkozatot!

Budapest, 2019.03.18.