Feladataink

Egyik legfontosabb feladatunk a tanulás, az iskolai munka folytatása és segítése. A következő napi órákra való felkészülésen, rögzítésen, begyakorláson túl tanulmányi sétákkal, hétvégi kirándulásokkal is színesítjük az ismeretszerzést.

A differenciált foglalkozások a tanulási nehézségekkel küzdő, tanulmányi munkájukban lemaradt tanulók fejlesztését segíti. Az iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekek fejlődését, beilleszkedését fejlesztő pedagógus segíti. Nagy gondot fordítunk a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozására is.

Az iskolával együttműködve segítséget nyújtunk a pályaválasztásban – ezért szervezünk találkozókat már végzett diákjainkkal.

A testi-lelki egészség megőrzése, egészséges életmódra nevelés, az egész személyiség fejlesztése – énkép, önismeret, önértékelés kialakítása is fontos tevékenységünk, valamint a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése, pozitív közösségi szokások, szociális készségek kialakítása szintén feladataink közé tartozik.

Nagyon fontos a megfelelő kapcsolattartás a szülői házzal. Olyan személyes kapcsolat kiépítésére törekszünk, amelyben a szülő bátran fordulhat gyermekét érintő kérdésekkel a nevelőtanárhoz. Igyekszünk segítő kezet nyújtani, akár egyéni tanácsadás, akár iskolapszichológus segítségével. A hallássérült szülőkre való tekintettel a jelnyelv mélyebb megismerését nagyon fontosnak tartjuk; próbálunk megfelelő ismereteket szerezni ezen a téren is.

A szabadidő tartalmas és hasznos eltöltésére sok lehetőség van. Diákjaink többféle programból választhatnak. A házon kívüli és a házon belüli programokat a Diákönkormányzattal közösen szervezzük.