Történetünk

 

 

 

 

Múltunk és a jelenünk

1890-ben kezdődött el a siket gyerekek intézményes, állami oktatása Budapesten. Az első iskola hallássérült gyerekeknek Budán a Mozdony utcában, majd a Pálya utcában volt. 1896-ban az iskola Pestre, a Rökk Szilárd utcába költözött, és itt működött 6 éven keresztül. 1902-ben felépült a Festetich utcai épület a Keleti pályaudvar szomszédságában, amelyhez 1913-ban diákotthoni részt is építettek.

Itt tanultak a fővárosi és Budapest környéki hallássérült gyerekek közel 100 – egész pontosan 93 évig.

A Festetich utcai épület tehát igen sok hallássérült gyermek “alma mater”-e volt. Sok generáció koptatta a padokat, sok virágos ballagást láttak az öreg falak. Ebben az iskolában a legnagyobb bánatunk az volt, hogy nem volt udvar, sportudvar, ahol a délelőtti tanítás és a délutáni tanulás között kicsit kikapcsolódhattak volna a gyerekek.

A Mozdony utcai iskola

A Pálya utcai iskola

Rökk Szilárd utcai iskola

A Festetich utcai iskola

1995. áprilisában költöztünk be új iskolánkba, amit a mi speciális igényeink figyelembevételével terveztek és építettek meg.
Óvodánkba 3-6 éves csöppségek járnak. A sok játék mellett már itt elkezdődik a hallássérült gyermekek beszédtanítása.
A 6-16 éves tanulóink a 10 évfolyamos általános iskolai tagozaton tanulnak. Speciális anyanyelvi oktatásuk ebben az életszakaszban is folytatódik.
2001/2002. tanévtől beindítottuk speciális szakiskolánkat, ahol 16 éves kortól az ifjak a számítógép kezelő-használó szakmát, és a bőrtárgykészítő szakmát sajátíthatják el. Speciális szakiskolánkban a 9-10. évfolyam általános műveltséget alapozó szakasza után kerül sor az OKJ-s számítógép kezelő-használó és a bőrtárgykészítő szakma elsajátítására. 2014-ben elindítottunk egy  harmadik szakmát is a számítógépes műszaki rajzolót ami részszakképesítés.

Természetesen a 10. évfolyam elvégzése után lehetőség van bármilyen más – iskolánkon kívül oktatott – szakma tanulására is.
Iskolánkban a tantermeken kívül szaktantermek (fizika, kémia, földrajz, történelem, biológia, számítástechnika, rajz, kézimunka, technika, hallás-ritmus ), óvoda, könyvtár, diákotthon, konyha és ebédlő, orvosi vizsgálók és betegszobák találhatók.
A testedzést és mozgást a hatalmas tornaterem, kézilabda-pálya, teniszpályák, futó és ugrópályák és a játszóudvar szolgálják.
Az óvodásoknak külön két játszókertjük van homokozóval, mászókákkal és hintával.

Amit a tervezőknek figyelembe kellett venniük:

Iskolánkban kis létszámú osztályokban tanítunk, és a gyerekeknek úgy kell ülniük, hogy mindig láthassák a tanár szájról olvasási képét. Ezért az osztályokban félkörben vannak a padok elhelyezve.

Nagyon fontos tantárgy iskolánkban az egyéni anyanyelvi nevelés. Ezeken az órákon folyik a hangkialakítás, beszédtanítás, beszédkorrekció. Ezért szükségünk volt kisebb szobákra, ahol a tanár egy tanulóval dolgozhat.

Speciális tantárgyunk a hallás-ritmus nevelés. Ezeken az órákon megpróbáljuk a gyerekek hallásfigyelmét fejleszteni (a siket ember nem teljesen siket, minden hallássérültnek van hallásmaradványa), illetve ritmusos mozgásokkal, mondókák tanulásával a mozgás és beszédritmusuk kialakulását segíteni. Ezért van szükségünk olyan tantermekre, ahol tükör van az egyik falon, hogy a gyerekek saját mozgásukat megfigyelhessék.

Iskolánk képekben: