Felvételi eljárás

Az intézmény OM azonosítója: 038416

Szakiskolánkba való belépés általános feltételei

A hallássérült tanulók az általános iskola 8. osztályában vagy utána jelentkezhetnek szakiskolánkba. A tanulókat az FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének szakértői véleménye alapján vehetjük fel. A tanuló felvételéről az intézmény igazgatója dönt. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot nem igényelnek szakképzéseink. A tanulói jogviszony a beiratkozáskor jön létre. Ekkor a tanulónak be kell mutatnia a személyi igazolványát, az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat, és a szakértői véleményt.

A kilencedikes tanulók felvétele legkésőbb az adott év november 30-ig lehetséges, a felhalmozódó tananyag pótlásának biztosítása miatt. A pótlásról szakoktatói irányítás mellett gondoskodunk. Rendkívüli esetben az intézmény igazgatója dönthet későbbi időpontról is.

A 2019/2020-as tanévtől lehetőség van az enyhén értelmi fogyatékos, hallássérült tanulók számára is, hogy felvételt nyerjenek szakiskolánkba.

Számukra 9.E előkészítő évfolyamot szervezünk, ahol a közismereti tantárgyak az esetleges hiányok pótlását, a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítását, megszilárdítását célozzák. A közismereti tantárgyak mellett szakmai alapozó tantárgyak segítségével ismerkedhetnek a fiatalok az intézményünkben tanulható szakmák alapjaival, kipróbálhatják magukat a különböző területeken, elsajátíthatják a képzésekhez szükséges belépési kompetenciákat. A 9.E évfolyam végén közös tanuló – pedagógus – szülő megbeszélés során dönthető el, hogy a diák melyik szakmát sajátítja el.

A szakiskolai belépés általános feltételei a 9.E. évfolyamra is érvényesek.

Tagozataink

 1. Számítógép szerelő-, karbantartó

Azonosító száma: 34 523 02

Kód: 0008

Szakmacsoport: Informatika

4 éves képzés, hallássérültekre adaptált kerettanterv alapján. Az elméleti és a gyakorlati képzés is az iskolában, jól felszerelt informatikai szaktantermekben, és szerelő műhelyekben folyik. A szakmai tantárgyak mellett közismereti tárgyak is szerepelnek az órarendben.

Az intézményben ECDL vizsgaközpont működik, a kötelező vizsgák mellett a tanulók ECDL vizsgát is tehetnek. A 4. év végén megszerezhető szakma megnevezése: Számítógép –szerelő, -karbantartó.

A belépés egyéb feltételei:

 • iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 7. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 • pályaalkalmassági követelmények: –

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra.

 1. Számítógépes műszaki rajzoló

Azonosító száma: 31 481 01

Kód: 0007

Szakmacsoport: Informatika

2 éves képzés, hallássérültekre adaptált kerettanterv alapján. Az elméleti és gyakorlati képzés az iskolában, jól felszerelt informatikai szaktantermekben folyik. A szakmai tantárgyak mellett közismereti tárgyak is szerepelnek az órarendben.

Az intézményben ECDL vizsgaközpont működik, a  kötelező vizsgák mellett a tanulók ECDL vizsgát is tehetnek. A 2. év végén megszerezhető részszakma megnevezése: Számítógépes műszaki rajzoló.

A belépés egyéb feltételei:

 • iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 7. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 • pályaalkalmassági követelmények: –

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra.

 

 1. Bőrtárgy készítő

Azonosító száma: 31 542 01

Kód:0009

Szakmacsoport: Könnyűipar

2 éves képzés, hallássérültekre adaptált kerettanterv alapján. Az elméleti és gyakorlati képzés az iskolában, a gyakorlati foglalkozások szerszámokkal, gépekkel felszerelt bőrös műhelyekben folynak. Jól felszerelt bőrtárgy készítő szaktantermekben folyik. A szakmai tantárgyak mellett közismereti tárgyak is szerepelnek az órarendben.

A 2. év végén megszerezhető részszakma megnevezése: Bőrtárgy készítő.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra.

A belépés egyéb feltételei:

 • iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 10. Könnyűipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 • pályaalkalmassági követelmények: –

JELENLEGI KÉPZÉSI RENDSZERÜNKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓ TALÁLHATÓ ISKOLÁNK HONLAPJÁN „KÉPZÉSEINK” CÍMEN.

Beiskolázási felelős:

 Farkas Andrea

megbízott intézményvezető

 telefonszám: (1) 251-95-45

 Eredményes tanévet és sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2018. szeptember 01.