AUTISTA A OSZTÁLY

Az Autista A. osztályba 7 felső tagozatos, jó verbalitású gyermek tanul, jelenleg (2023/2024-
es tanév) 5. és 7. évfolyamon.
A tananyagot egyénileg adaptáljuk a tanulók készségeihez, képességeihez, tanulási
stílusukhoz, erősségeikhez és nehézségeikhez igazítottan. Az elvárásokat, a közép- és
rövidtávú specifikus célokat az év eleji felmérésekre alapozva az egyéni fejlesztési tervben
rögzítjük.
Minden tanuló személyre szabott, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, differenciált
fejlesztésben részesül. Mindig az erősségekre építünk az egyéni nehézségek figyelembe
vételével. Folyamatosan az egyéni célok megvalósításán dolgozunk, hogy mindenkinél a
lehető legmagasabb fokú önállóságot tudjuk elérni, figyelembe véve az egyéni
terhelhetőséget.
Nagy hangsúlyt fektetünk a szociális-kommunikációs fejlesztésre: egyéni és csoportos
helyzetekben, játékos formában fejlesztjük a társas-kommunikációs készségeket a társas
helyzetek lelassításával, átláthatóvá tételével.
Havonta kutyaterápiás foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, az iskolán kívüli kirándulások
pedig jó alkalmat teremtenek a tanulók közötti szociális kapcsolatok mélyítésére, barátságok
alakulására.
Osztályfőnök: Sánder Ildikó, szakvizsgázott gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája és autizmus spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár.
Nevelőtanár: Keresztes-Deák Melinda, tanulásban akadályozottak pedagógiája és autizmus
spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógus.
Munkánkat Rassai Rita gyógypedagógiai asszisztens segíti.