Diákönkormányzat

A korszerű nevelés-oktatás, az életre való felkészítés érdekében szervezetté és hatékonnyá szeretnénk tenni azt az időt, amelyet a tanulók a tanórán kívül az iskolában töltenek. A helyes napirend, életrend, szabadidős tevékenységek összeállításában régen az úttörőcsapat vezetője (gyerek), ma pedig a diákönkormányzat választottjai is bekapcsolódnak. A DÖK szorosan együttműködik a diákotthonnal. A közösség fejlődésében rendkívül fontos ez az önkormányzati rendszer. Valamennyi tanuló képviseletében az iskola tanulóinak legalább 50%-a által választott diákönkormányzati szerv járhat el.

Céljai:

 • A diákok érdekképviselete
 • Programok szervezése: különböző hagyományokat ünneplünk (Siketek Világnapja, Halloween, Mikulás, Karácsony, Valentin nap, farsang, családi nap, ballagás, farsang, stb.)
 • Véleményezés és együttműködés az oktató- nevelőmunka fejlesztése érdekében.

Feladatai:

 • A diákok érdekképviselete
 • A kiemelkedő teljesítmények jutalmazása (diákoknál)
 • Véleményalkotás a diákokat érintő kérdésekben
 • Az iskola szabadidős programjának kialakítása
 • A magatartási problémák feltárása és a megoldás keresése

Hatásköre:

 • A saját működésről szóló döntések
 • Az iskolával egyeztetett tanítás nélküli munkanapok programjának meghatározása
 • Külső segítők felkérése
 • Diákönkormányzati programok nevelőtestülettel való egyeztetése
 • Diákönkormányzat saját programtervezetének előkészítése

Döntési jogkör:

A hatáskörébe tartozó kérdésekben önállóan, meghatározott módon dönt.

Felépítése:

A Diákönkormányzat tagja lehet alanyi jogon az iskola és a kollégium bármely tanulója, valamint képviselők útján az iskola bármely csoportközössége. A csoportok maguk választják meg a vezetőjüket, akik automatikusan tagjai a Diákönkormányzatnak. Munkáját a diákok által felkért, az iskolában dolgozó pedagógusok is segítik.