Diákönkormányzat

A korszerű nevelés-oktatás, az életre való felkészítés érdekében szervezetté és hatékonnyá szeretnénk tenni azt az időt, amelyet a tanulók a tanórán kívül az iskolában töltenek. A helyes napirend, életrend, szabadidős tevékenységek összeállításában régen az úttörőcsapat vezetője (gyerek), ma pedig a diákönkormányzat választottjai is bekapcsolódnak. A DÖK. szorosan együttműködik a diákotthonnal. A közösség fejlődésében rendkívül fontos ez az önkormányzati rendszer. Valamennyi tanuló képviseletében az iskola tanulóinak legalább 50%-a által választott diákönkormányzati szerv járhat el.

Céljai:

A diákok érdekképviselete

Programok szervezése: különböző hagyományokat ünneplünk: Siketek Világnapja, Halloween, Mikulás, Karácsony, Valentin nap, farsang, családi nap, ballagás, farsang, stb.

Véleményezés és együttműködés az oktató- nevelőmunka fejlesztése érdekében.

Feladatai:

  • A diákok érdekképviselete
  • A kiemelkedő teljesítmények jutalmazása (diákoknál)
  • Véleményalkotás a diákokat érintő kérdésekben
  • Az iskolai szabadidő programjának kialakítása
  • A magatartási problémák feltárása és a megoldás keresése

Hatásköre:

  • A saját működéséről szóló döntések
  • Az iskolával egyeztetett tanítás nélküli munkanapok programjának meghatározása
  • Külső segítők felkérése
  • DÖK programok nevelőtestülettel való egyeztetése
  • DÖK tanévi programtervezet előkészítése

Döntési jogkör:

A hatáskörébe tartozó kérdésekben önállóan, meghatározott módon dönt.

Felépítése:

A DÖK-nek tagja lehet alanyi jogon az iskola és a kollégium bármely tanulója, valamint képviselők útján az iskola bármely csoportközössége. A csoportok maguk választják meg a vezetőjüket, akik automatikusan tagjai a DÖK-nek. ADÖK munkáját a diákok által felkért, az iskolában dolgozó pedagógusok is segítik.