Hallássérültek Felső tagozata

Felső tagozat 5–8. évfolyamig bezárólag működik iskolánkban.

Célunk az alsó tagozatban elkezdett, tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása, a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése.

A felső tagozatos szakasz végére a nyelvi készségek olyan szintjére juthatnak el diákjaink, amely alkalmassá teszi őket az egyre önállóbb ismeretszerzésre, szövegalkotó műveletek végzésére, a korszerű műveltség iskolai tartalmának birtoklására. Célunk, hogy valamennyi műveltségi területen megjelenjen az anyanyelvi készségek intenzív fejlődése:

  • szóbeli és írásbeli közlés gyarapodása
  •  a beszéd- és szövegértés készségei
  • az aktív és passzív szókincs növekedése
  •  a passzív szókincs aktivizálási folyamatának gyorsulása
  •  jelnyelvi ismeretek bővítése

Azoknál a tanulóknál, akiknél nehezített a nyelvi készségek birtokba vétele, egyéni fejlesztésekkel, pedagógiai munkát segítő kollegák bevonásával igyekszünk segíteni. Itt nagy szükség van a jelnyelvi ismeretekre is.

A jelnyelv a megértés fontos eszköze a súlyos fokban hallássérültek számára úgy az egymás közötti kommunikációban, mint ahogy az ismeretszerzés során. A hangzó beszéd mellett a jelnyelv segítséget nyújt a nyelvi kommunikáció közvetítésében és értelmezésében azokban az esetekben, amikor a nyelvi közlés megértése különböző okok miatt akadályozott. A jelkommunikációs órák keretében az alsó tagozaton megalapozott jelnyelvi készség tovább fejlesztésével erősödik a tanulók kommunikációs kompetenciája.

Irányadóak számunkra a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok is, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvényei.

Tanórán kívüli tevékenységek a felső tagozaton

  • Múzeumpedagógiai órák
  • Tanulmányi versenyek
  • Sportversenyek
  • ÖKO iskolai programokon való részvétel
  • Tematikus hetek programjai

Az eseményekről készült felvételek a Galéria menüpont alatt megtalálhatóak.

Felső tagozatos nyílt napi óra

Fel keltette érdeklődését valamelyik általános iskolánk a felvételi tájékoztató szóra kattintva tovább juthat felvételi eljárásunk részletes leírásához.