Óvodai csoport az autizmusban érintett gyermekeknek

Autizmusban érintett gyermekek számára fenntartott óvodai csoportunkba a felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye. 3 éves kortól várjuk az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket.

A szokásrend, a mindennapok ritmikus ismétlődései tagolják a csoport életét. A napirend növeli a gyermekek biztonságérzetét, segíti időérzékének fejlődését. A csoport életét ezért úgy alakítjuk, hogy a napirend ritmusát lehetőség szerint ne zavarjuk meg. A foglalkozásokat megfelelő helyen, naponta általában azonos időben szervezzük. Közben kialakítjuk a szükséges munkafegyelmet, segítjük a minél önállóbb feladatvégzést. Az ismétlődés kiszámítható, és biztonságot ad, ezért ügyelünk a tevékenységek megfelelő ritmusára, az egyénenként optimális terhelés és a megfelelő pihenés egyensúlyára.
A tevékenységek tervezése és megvalósítása során a játékba integrált tanulás szervezési formáival és terápiás módszerek alkalmazásával tesszük lehetővé, hogy az óvodai élet minden területén érvényesüljön a differenciált egyéni fejlesztés. Nagy hangsúlyt fektetünk a strukturált helyzetekben való tanításra.

Főbb fejlesztési céljaink:

– elemi adaptív viselkedések kialakítása;
– taníthatóságot megalapozó készségek kialakítása (pl. utánzás tanítása);
– szokásrend kialakítása, augmentatív eszközök használatának megtanítása;
– alternatív kommunikáció kialakítása, kommunikációs készségek célzott fejlesztése;
– fejlődési elmaradások célirányos kompenzálása (pl. játékok funkcionális használata; önkiszolgálási, önellátási készségek fejlesztése).

Foglalkozásaink:

– anyanyelv- és kommunikációfejlesztés (babzsák fejlesztő program alkalmazásával);
– mozgásfejlesztés (TSMT, Ayres terápia, Magyar Mozgáskotta Módszer alkalmazásával);
– játékra nevelés (játékterápiás eszközökkel);
– vizuomotoros készség fejlesztése (vizuális és taktilis észlelés fejlesztése, a testséma fejlesztése, a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás kialakítása, az ábrázoló kedv felkeltése; technikák, eszközök megismertetése);
– zenei nevelés alapjai (zeneterápia alkalmazásával)
– önkiszolgálás fejlesztése
– egyéni fejlesztés

Nagyon fontos számunkra a szülőkkel való harmonikus kapcsolat, ennek érdekében az intenzív napi kapcsolaton kívül, egyéni konzultációra is mindig nyitottak vagyunk, emellett Szülőklubot működtetünk havi rendszerességgel.

Katica csoport:

  • Sánder Ildikó (szakvizsgázott gyógypedagógus, csoportvezető, munkaközösség-vezető)
  • Baloghné Huszti Gabriella (gyógypedagógiai asszisztens)
  • Farkas Zoltánné, Anita (dajka)
Katica csoport bemutató

A következő linkre vagy képre kattintva elérhetik a szülők az óvodában a gyerekekről készült képeket Autista Óvoda -Katica Csoport Gallériájában.

A felvételi tájékoztató szóra kattintva tovább juthat felvételi eljárásunk részletes leírásához.