Autista óvoda

KATICA CSOPORT

Az óvoda tárgyi és személyi feltételei ideálisak az autizmussal diagnosztizált óvodás korú gyermekek egyéni és csoportos nevelési szükségleteihez. A csoportszobát a fő tevékenységtípusokhoz igazítva strukturáltuk, így van játszó-, kreatív-, étkező- és mese sarkunk. A termünkből nyíló kisebb helyiség pihenésre és egyéni tevékenységre alkalmas. További egyéni és kiscsoportos foglalkozásokra van lehetőség egy különálló szobában, mely az óvoda területén, a csoportszobánktól kissé távolabb helyezkedik el. Ezen az épületrészen található egy jól felszerelt mozgásszoba is, melyben lehetőség szerint minden nap elsősorban irányított mozgásfejlesztést tartunk. Az udvari játszóterünk zárt, biztonságosan kialakított, hintával, csúszdával, homokozóval és udvari játékokkal ellátott.

A többi óvodához hasonlóan 3 éves kortól vehetők fel az óvodánkba a gyermekek. A csoport létszáma nem haladja meg a 8 főt.

A gyermekek speciális igényeihez igazodó egyéni bánásmód és az autizmus specifikus terápia minden napi megvalósítása a célunk, mely a gyógypedagógus és az óvodapedagógus valamint a két dajka együttműködésével forgórendszerben történik.

Változatos módszerekkel és terápiákkal fejlesztjük a gyermek játékát, evését, önkiszolgálását, kommunikációját, lehetőség van zene- és állatasszisztált terápiára is. Támogatjuk és segítjük a gyermekek életkorukhoz közelítő  játéktevékenység, fantázia és kifejezőkészség kialakítását. Ennek érdekében igyekszünk minél több kölcsönös interakciós helyzetet kialakítani, bábjátékozni, mesélni, szituációs és szerepjátékot játszani, stb.  A gyerekek élménymegosztásához fényképes naplókat, Én-könyvet valamint az új szituáció pontos előrejelzésére ún. szociális történetet alkalmazunk.

Az óvodai napirendünk megegyezik a többségi óvodák napirendjével, azzal a különbséggel, hogy a tevékenységeket rövidebb időszakaszokra bontjuk, gyakrabban váltjuk.

Fő törekvésünk, hogy az eltérő fejlődésű gyermekek az életkoruknak megfelelő élményekben és körülményekben részesülhessenek. Fejlődésük érdekében egyénre szabott – elsősorban vizuális – eszközöket alkalmazunk. A gyerekek felmérése alapján választjuk ki a beszéd- és szimbólumértésükhöz valamint a jelen kommunikációjukhoz leginkább igazodó vizuális és egyéb támogató eszközöket. Így használunk színkódot, tárgyas, képes és/vagy rajzos napirendet, vizuális órákat, kommunikátorokat, alternatív kommunikációs eszközöket.  Egy-egy folyamat (pl. fogmosás) önálló véghezviteléhez folyamatábrákat alkalmazunk. A videókkal és fényképekkel az énképet és testtudatukat fejlesztjük, ezenkívül ezekkel a technikai lehetőségekkel modelláljuk  a gyerekek számára a helyes viselkedési formákat és szokásokat.

A szülőkkel és a csoporton kívüli pedagógusokkal való kapcsolattartást fontosnak tartjuk, ezért konzultálunk a gyerekekkel kapcsolatban levő más helyszínen dolgozó terapeutákkal is. 

Csoportvezető: Chukri Éva, gyógypedagógus

Délutános nevelő: Megyeriné Vankó Szilvia, óvodapedagógus

A pedagógiai munkát Farkas Zoltánné, Ancsi és Csonka-Papp Emőke, szakképzett dajkák segítik.