Alapozó munkaközösség

Iskola – alsó tagozat

Az óvoda után a gyerekek 6 éven át az általános iskola alsó tagozatán folytatják
tanulmányaikat. Alacsony létszámú osztályokban tanulnak és a gyógypedagógusok munkáját
asszisztensek is segítik.

Céljainkat összehangolt munkával, tanulóink érdekében közösen valósítjuk meg. Nagy
hangsúlyt fektetünk :

 • a kommunikáció továbbfejlesztésére az egyéni hallásállapot, képességek figyelembe
  vételével,
 • a hangzó nyelv kialakításának folytatására, ill. a tanuló által használt kommunikációs
  csatorna fejlesztésére,
 • a tanulási technikák kialakítására és fejlesztésére,
 • az általános iskolai tananyag modern szemléletű átadására,
 • a tanulóink személyiségfejlesztésére,
 • kraetivitásuk kibontakoztatására
 • hogy felkészítsük diákjainkat a felső tagozat szaktárgyi ismereteinek befogadására.

Mindennapi feladataink:
A gyermekek nyelvi szintjének emelése játékos keretek között, manipulációs, saját
élményeken alapuló tevékenységekkel történik. Az alapozó időszakban (előkészítő első,
előkészítő második osztály) az írás, az olvasás és a számolás alaptechnikáinak elsajátíttatása a
cél. Az 1. osztálytól a többségi iskolák tanterve szerint haladunk.

Emellett tanulóink egyéni adottságait mindenkor figyelembe véve észrevétlenül folyik a
rendszeres egyéni fejlesztés.

Tanáraink minden évben felkészítik tanulóinkat hallássérült iskolák között szervezett
tanulmányi versenyekre.

Figyelünk arra, hogy diákjainkat az iskolai időszakban megismertessük a
környezettudatos magatartás fontosságával. Szeretnénk, ha az állatok szeretete, védelme
mindennapi életük részévé válna. Iskolánk 2018 –ban elnyerte az ÖRÖKÖS ÖKO-ISKOLA
címet. Rendszeresen veszünk részt a Szentendrei Skanzen programjain.

A gyermekek mozgásfejlődésének biztosítása, a mindennapos testnevelés és a
választható sportos programokon keresztül valósul meg. A testnevelés tantárgyhoz
kapcsolódóan heti rendszerességgel járnak uszodába a gyerekek. Hatalmas sportudvaron és
korszerű tornateremben sportolhatnak. Diákjaink minden évben több alkalommal indulnak
sportversenyeken. Gyakran nagy örömmel térnek vissza, éremmel a nyakukban, oklevéllel a
kezükben. Büszkék vagyunk rájuk!

Délután tanulóink a házi feladatok elvégzése mellett szívesen találkoznak egymással, vesznek
részt érdekes szabadidős, kulturális programokon intézményünkben vagy külső helyszínen.

Iskolapszichológusunk már az alsó tagozaton is segíti munkánkat, amennyiben
szükséges. Játékos csoportfoglalkozásokat, eset-megbeszéléseket szervez, egyéni foglalkozást
tart. Nyitott a szülőkkel való találkozásra, az egyéni konzultációra is.
Alsó tagozaton is lehetőséget biztosítunk arra, hogy kis diákjaink állatasszisztált
foglalkozásokon vehessenek részt. Ilyenkor bármit megtesznek a legkedvesebb “szőrös, kis
négylábú barátjuk” kedvéért.

Célunk, hogy minden tanulónk számára öröm legyen a tanulás. Diákjaink megtapasztalják,
hogy a tudás megszerzése rajtuk is múlik, hosszú, de kellemes folyamat, közös tevékenység
eredménye.