Számítógépes Adatrögzítő

Szakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő
Száma: 04153001
Évfolyamok száma: 2
Tagozat: nappali Korhatár: be nem töltött 25. életév
Előírt végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Képzés jellemzői: Új Szakmajegyzék szerinti képzés, a hallássérültek, enyhe értelmi fogyatékosok,
látássérültek, autizmus spektrumzavarral élők, mozgássérültek, beszédfogyatékosok adaptált helyi
tanterv szerint folyik az oktatás.
Várjuk azok jelentkezését, akik 8. évfolyamot elvégezték, szakértői véleményük alapján sajátos
nevelési igényűek (hallássérültek, enyhe értelmi fogyatékosok, látássérültek, autizmus
spektrumzavarral élők, mozgássérültek, beszédfogyatékosok).
Munkaterület leírása:
Adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést végez.
Elsajátítandó képességek:

  • tízujjal gépírni
  • dokumentumot szerkeszteni és alapszinten dokumentumot kezelni
  • nyilvántartásokat, statisztikákat, diagramokat készíteni és adatokat rendszerezni
  • elektronikusan levelezni
  • iratkezelési szabályok ismerni és alkalmazni
  • irodai eszközök szakszerűen használni és kisebb hibákat elhárítani


Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%
Nyári gyakorlat: van (kötelező összefüggő szakmai gyakorlat első évfolyamot követően 70 óra)
Szakmai vizsgatevékenység: írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Hivatalos dokumentum, üzleti levél készítése, továbbá
irodatechnikai eszközök használatával megadott paraméterekkel rendelkező dokumentum elő-
állítása
Modulok száma és megnevezése:

  • 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
  • 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll