AUTISTA D. OSZTÁLY

A csoport létszáma a 2023/24-es tanévben öt fő, négy fiú és egy lány. A gyerekek 4.-5.-6.
osztályosok.
Képességprofiljuk a csoporton belül nagyon különböző, ezért a tananyagot mindenkinek
egyéni képességeihez adaptáljuk. Minden gyermeknek egyénre szabott napirendet és
különböző vizuális segítségeket használunk, amelyek meghatározzák és segítik a tanítási
napon belül a tevékenységek elvégzését és sorrendjük tartását.
A szabadidőt érdeklődésnek megfelelően biztosítjuk, illetve fokozott figyelmet fordítunk a
napi rendszeres mozgásra, amelyet az udvaron, illetve a tornateremben különböző játékok és
sporteszközök használatával valósítunk meg.
Osztályfőnök: Slabéczi Erika, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos
gyógypedagógus, tanító.
Nevelőtanár: Székely Márta, tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia
szakos gyógypedagógus.
A pedagógiai munkát Herczegné Bergmann Brigitta és Nyírő Edit gyógypedagógiai
asszisztensek segítik.