AUTISTA B. OSZTÁLY

Csoportunkban a nevelő – oktató munka a tanulók egyéni képességeihez, autizmusban való
érintettségükhöz igazodik. Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni sajátosságait, személyre
szabott vizuális eszközöket készítünk.
A csoportunkba járó gyerekek eszközei változatosak: egyénileg kialakított napirendek,
kommunikációs szótárak, emlékeztetők, viselkedéses szempontok, folyamatábrák, strukturált
munka feladatok képzik az egyéni eszközbázisokat, melyek kialakítása minden esetben
egyénre szabott.
Nagy hangsúlyt fektetünk a szociális – kommunikációs készségek fejlesztésére, melynek
szolgálatában rendszeresen tartunk Babzsák foglalkozásokat (kis csoportos szociális –
kommunikációs fejlesztő foglalkozás).
Sikereket értünk el továbbá több tanuló esetében a személyre szabott szobatisztasági tréningek
alkalmazásával.
A tanév során külső programokon is szívesen veszünk részt: játszóház, játszótér, cukrászda. A
minden évben megrendezett Családi sportnap jó lehetőséget kínál a szülőkkel való közös
szórakozásra, játékra.
Osztályfőnök: Németh Barbara Krisztina, tanulásban akadályozottak pedagógiája és autizmus
spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógus.
Nevelőtanár: Sipos Kinga Erzsébet, tanulásban akadályozottak pedagógiája és autizmus
spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógus.
A pedagógiai munkát Kohán Ágnes gyógypedagógiai asszisztens és Kalota Sarolta dajka
segíti.