„Öko”-munkaközösség

munkaterv

2023-24

„ ha továbbra is azt teszed, amit eddig, azt kapod, amit eddig…”

Cél és feladatok

Azt gondolom, hogy örökös ökoiskola öko-munkaközösségeként nem tűzhetünk ki magunk elé kisebb célt, mint megfelelni ennek a címnek. Ehhez ismernünk kell az ökoiskola cél és feladatrendszerét:

Az ökoiskola célja és feladatai:

Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.

 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • A környezettudatos gondolkodás és életmód váljon a tanulók mindennapjainak részévé, a helyes szokások elsajátítása otthon is napi gyakorlat legyen.
 • Az ökologiai nevelés fontos feladata az iskola természeti környezetének megismerése és a különböző társadalmi csoportokkal, közösségekkel való együttműködés. Ez a tanulásban és a társadalmi beilleszkedésben, érvényesülésben akadályozott gyerekeket, fiatalokat nevelő iskolaként egyébként is feladatunk.
 • A természeti környezet megóvása mellett a nemzeti értékek és a népi hagyományok ismerete és ápolása is kiemelt feladatunk.
 • Fontos, hogy a hagyományos vidéki életmódban rejlő tudás és gyakorlat minél több elemét bemutatva megismertessük a gyerekeket és fiatalokat a gazdálkodás, önellátás különböző formáival, lehetőségeivel.
 • Fontos a gyerekek igényeinek felkeltése a kulturált, egészséges és fenntartható környezet iránt.

Jó lenne, ha oktató-nevelő munka hétköznapjait is átjárná az ökológiai szemlélet és ez a mindennapok gyakorlatában is megjelenne. Az osztályok, a gyerekek és a kollégák  életébe, munka – és napirendjébe be kell építeni olyan mozzanatokat, rutinokat, technikákat, amelyek a természetes és épített környezet megóvását, a fenntarthatóságot és az önellátást szolgálják.

A fentiek alapján az „öko” szemlélet nem csak kertet, növényeket és állatokat, meg szelektív hulladékot jelent. De takarékosságot is, újra felhasználást, alternatív energiát, közlekedést, táplálkozást, vásárlást, minőségi időt, tudatosságot, hagyományokat, kiállást, odafigyelést, empátiát, csöndet és bele nem törődést,  és még sok minden mást. 

Projektek

Éves munkatervünk programjavaslata projektszemléletű, tehát olyan egymással összefüggő, de önállóan is életképes tevékenységcsoportokból áll, amelyek saját ütemtervvel, feladat- és felelősi rendszerrel, valamint saját költségvetéssel rendelkeznek. Cél egy igazi „Ökoiskola” megteremtése.

projektleírás
„Kalendárium”   (iskolai munkaterv szerint)Az iskola munkatervében meghatározott és az év közben megjelenő felhívásokhoz kapcsolódó programok. Esetleg jeles naptári napokhoz, ünnepekhez, aktuális eseményekhez kapcsolódó versenyek, vetélkedők, kiállítások, képzőművészeti- és irodalmi pályázatok,
„Zöldaréna”   (a belső udvar fejlesztése)Folyamatos fejlesztés: virágok, zöldségek és fűszernövények, öntözőrendszer, emelt ágyások, rendhagyó és bemutató órák, szakmai képzések gyerekeknek és tanároknak, alapítványi fundraising programok, zöldfesztivál, népi hagyományokat követő programok: kalendárium, stb. Kulturális estek (zene, tánc, színház, előadó estek,stb.)
„Éden” (iskolakert fejlesztése)Emelt- és magaságyások, termőföld, trágya, komposzt, vetés, palántázás, gombatermesztés, saját magok, „palántagyár”, gazdálkodás, önellátás, biogazdálkodás, növényvédelem, szakmai képzések gyerekeknek és tanároknak. Üvegházi (polikarbonát) termelés, saját stand, eladás.
„Bringasuli”   (az iskolai kerékpáros kultúra fejlesztése)Rollerek, bringák, gördülő játékok, görkorcsolyák beszerzése. Javító műhely és tároló felszerelése, szakkör indítása, kerékpárjavító szakmai ismeretek. KRESZ és akadálypálya felszerelése, közlekedési szabályok tanítása, gyakorlása. „Gördülő nap” (pl. autómentes napon) versenyek, bemutatók, szponzorok. Túrák, táborok.
„Fundraising” (civil szervezet, alapteremtés)Civil szervezet (alapítvány) létrehozása három terület támogatására (siket, autista és öko), alapteremtő tevékenység indítása: pályázatok, támogatók, hirdetők, jótékonycélú rendezvények, kiadványok, vásárok, eladható termékek előállítása, stb.
„Tudástár” (ismeretterjesztő sorozat)Olyan öt perces oktatófilmek sorozata (a honlapunkon és/vagy a youtube-on), amelyek „öko tevékenységünk”egy-egy mozzanatát mutatják be a gyerekek, a kollégák, a szülők, a támogatók, a követők számára.  
„Nyári tábor” (bejárós vagy bentlakó ökotábor az iskolában)Távlati célként, megfelelő támogatás és szülői befizetés birtokában olyan iskolai bejárós vagy bentlakó tábori turnusok indítása, amelyek az egész éves program folytatásaként szerveződnek.
„Nyitnikék”   (érzékenyítő nyitott iskola programok)Olyan iskolai nagyrendezvények bemutatók szervezése, amelyre szívesen látjuk a környék iskoláit, lakóit, a szülőket, a támogatóinkat, a média képviselőit. Illetve olyan programokon való részvétel, amelyek ezt a célt szolgálják. (mozgásszínház, táncház, pantomim, cirkuszművészet, állatsimogató, sportprogramok, bemutatók és versenyek, kiállítások, bál, árverés, stb.)

Munkaterv

 • havi lebontásban
időprogram
szeptember8.Alapítvány létrehozásának elindítása
14.Munkaközösségi értekezlet
22.Autómentes Nap
25.Siketek világnapja
október4.Állatok világnapja
12.Munkaközösségi értekezlet
9-13.Szüreti Napok
31.Takarékossági Világnap
november9.Márton napi program
9.Öko-munkaközösségi megbeszélés
december13.Luca-napi vásár (benne mentett és megunt játékok is)
14.Öko-munkaközösségi megbeszélés
január11.Öko-munkaközösségi megbeszélés
30.Farsang
február8.Öko-munkaközösségi megbeszélés
23.Alapítványi bál
március14.Öko-munkaközösség megbeszélés
április8.Autizmus Világnapja
8-12.Digitális témahét
11.Öko-munkaközösség megbeszélés
22-26.Fenntarthatósági témahét (Föld Napja)
május8.Öko-munkaközösség megbeszélés
 10. Madarak és Fák Napja
június5.Környezetvédelmi világnap
13.Öko-munkaközösség megbeszélés
 • Folyamatos munkatervi feladatok
  • Minden hónap második csütörtökén munkaközösségi megbeszélés
  • Aktuális kerti munkák a tankertben – Az éden projekt keretében „Kerttől a kamráig”címmel szerepelnek az eredeti munkatervben.
  • Alapítványi alapteremtő munka külön terv szerint
  • Aktuális kerti munkák a belső udvaron
  • Növényápolási és dekorációs munkák az osztályokban, a blokkokban és az ökofalon.
  • Tudástár és a honlap folyamatos töltése