Kollégium

Adottságaink
A bentlakást igénylő tanulóinkat kollégiumunkban fogadjuk, amely egy épületen belül
található a korszerű, minden igényt kielégítő óvodával és iskolával. Sportudvar, játszóterek,
könyvtár, teniszpálya, ebédlő, orvosi és betegszobák, számítógéptermek is rendelkezésre
állnak az azt igénylők részére.

A délelőtti tanulás után diákjaink ebédelnek, kicsit levegőznek, sportolnak az udvaron.

A délutáni tanulás és a foglalkozások 17 óráig az osztályokban zajlanak.

A leány- és fiúkollégiumban négyágyas szobákban laknak diákjaink. Társalgó, játszószoba és
egy kis konyha szolgálja az otthonosságot, kikapcsolódást.

A játszóban és a társalgóban könyvek, játékok, televízió, számítógépek segítik a kulturált
szabadidő eltöltését. 

Az itt lévő számítógépekkel és saját okos eszközeikkel egyaránt tudnak csatlakozni a diákok a
világhálóhoz akár tanulási, akár kikapcsolódási céllal.

Az udvaron lehetőség van kerékpározásra, tollaslabdázásra, teniszezésre, kosarazásra,
focizásra; a kisebbek homokozhatnak, hintázhatnak, mászókázhatnak.

Feladataink
Egyik legfontosabb feladatunk a tanulás, az iskolai munka folytatása és segítése. A következő
napi órákra való felkészülésen, rögzítésen, begyakorláson túl tanulmányi sétákkal, kisebb
kirándulásokkal is színesítjük az ismeretszerzést.

Az iskolával együttműködve segítséget nyújtunk a pályaválasztásban – ezért támogatjuk a
már végzett diákjainkkal való találkozási lehetőségeket.

A testi-lelki egészség megőrzése, egészséges életmódra nevelés, az egész személyiség
fejlesztése – énkép, önismeret, önértékelés kialakítása is fontos tevékenységünk, valamint a
közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése, pozitív közösségi szokások, szociális
készségek kialakítása szintén feladataink közé tartozik.

Nagyon fontos a megfelelő kapcsolattartás a szülői házzal. Olyan személyes kapcsolat
kiépítésére törekszünk, amelyben a szülő bátran fordulhat gyermekét érintő kérdésekkel a
nevelőtanárhoz. Igyekszünk segítő kezet nyújtani, akár egyéni tanácsadás, akár
iskolapszichológus segítségével. A hallássérült szülőkre való tekintettel a jelnyelv mélyebb
megismerését nagyon fontosnak tartjuk; próbálunk megfelelő ismereteket szerezni ezen a
téren is.

A szabadidő tartalmas és hasznos eltöltésére sok lehetőség van. Diákjaink többféle
programból választhatnak. Szoros kapcsolatban állunk a Diákönkormányzattal is.

Kollégiumi foglalkozások

A délutáni és az esti órákban sütő-főző, dekorációs, bőrműves, csavargó, mozi, sport és csajos
foglalkozások közül választhatnak a gyerekek. 

Ünnepek-rendezvények
Kollégiumunkban hagyománya van a különféle ünnepekről való megemlékezésnek. Ezen
alkalmak is megteremtik intézményünkben a családias légkört; felidézik növendékeinkben az
otthon melegét.