Hallássérültek Alsó tagozata

Az óvoda után a gyerekek 6 éven át az általános iskola alsó tagozatán folytatják tanulmányaikat. Az alsó tagozaton előkészítő 1/1 és után 1/2 évfolyamokon felkészítés folyik az iskola első osztályára. Utána kezdik meg tényleges alsó tagozaton a tanulmányaikat a 1-4. osztályon a tanulóink.  A tanulók családias légkörű és alacsony létszámú osztályokban tanulnak. A gyógypedagógusok munkáját asszisztensek segítik. A gyógypedagógusaink és asszisztensek is tudnak jelnyelven kommunikálni a tanulókkal, ezzel is segítve a tananyag megértést.

Céljaink az alsó tagozaton:

 • A kommunikáció továbbfejlesztése az egyéni képességek figyelembe vételével.
 • A hangos beszéd kialakítása és fejlesztése.
 • A jelnyelvi kommunikáció támogatása, fejlesztése.
 • A tanulási technikák kialakítása és fejlesztése.
 • A tanulók személyiségének formálása.
 • Felkészítés a felső tagozat szaktárgyi oktatására.
 • A környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra való nevelés.

Fejlesztések:

 • Az alsós tagozatosoknak egyéni anyanyelvi , differenciált fejlesztési órák is vannak.
 • Komplex fejlesztés céljából tanulóink számára állattal asszisztált fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.
 • A gyermekek mozgásfejlődésének biztosítása a hatalmas sportudvaron és a korszerű tornateremben történik.
 • Emellett heti rendszerességgel diákjaink úszásoktatáson vesznek részt.
 • A tanév során számos alkalommal a kis óvodásainkat is bevonva tematikus foglalkozásokat tartunk. 

Az eseményekről készült felvételek a Galéria menüpont alatt megtalálhatóak.

 

Fel keltette érdeklődését valamelyik általános iskolánk a felvételi tájékoztató szóra kattintva tovább juthat felvételi eljárásunk részletes leírásához.