Általános Iskola

Az általános iskolánknak két fő profilja a hallássérült és az autizmussal élő gyerekek nevelése és oktatása.

A hallássérült gyerekek a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye, az autista gyerekek Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleménye és javaslata alapján kerülhetnek be az iskolai osztályokba.

Két fő profilunk szerint külön osztályokban tanulnak diákjaink. Ha egy növendékünk hallássérült és autizmusban is érintett, akkor a számára legjobb megoldást választják ki pedagógusaink a szülőkkel szorosan együttműködve.

Általános iskola hallássérült tagozatának jellemzői

A siket vagy nagyothalló gyerekeket szurdopedagógia szakiránnyal rendelkező gyógypedagógusok tanítják, a hallássérülteknek megfelelő módszertan szerint. Az órai megértést, kommunikációt jelnyelvvel segítve. Az első osztályt megelőzően két év iskolai előkészítő évfolyamon tanulnak, ezt követően haladnak tovább alsó, majd felső tagozaton. Iskolánk egyik specialitása, hogy a hallássérült gyerekeknek jelnyelvi kommunikáció és hallásritmus órájuk is van. A tanulóknak lehetőségük nyílik sportosztályban tanulni, ahol választhatnak a következő sportágak közül: lövészet, tájfutás, úszás és futball. Hallássérült általános iskolai tagozatunk az egész ország területéről fogadja a diákokat, a vidéki gyerekeknek kollégium igényelhető.

Általános iskola autizmus spektrum tagozatának jellemzői

Az autizmusban érintett gyerekeket autista szakiránnyal rendelkező gyógypedagógusok tanítják, az autizmusnak megfelelő módszertan szerint, egyéni napirenddel és egyéni tanmenetek szerint. Jelenleg egyenlőre csak alsó tagozaton működik az autista gyerekek oktatása és nevelése, a felső tagozat felmenő rendszerben fog kialakulni. Az autizmusban érintett tanulókat Budapest 13. és 14. kerületéből fogadjuk bejáróként.

Általános iskolai tagozatunk közös jellemzői

Az intézményünk szeretetteljes és családias légkört biztosít tanulóink számára. Az osztályaink kis létszámúak: egy osztályban maximum 8 tanuló van. Az osztályokban dolgozó pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek is segítik.

Az általános iskolás osztályokban a gyerekek egyéni, anyanyelvi és differenciált fejlesztésben is részesülnek. Komplex fejlesztés céljából tanulóinknak kutyaterápiás foglalkozásokat is biztosítunk.

A gyermekek mozgásfejlődésének biztosítása a hatalmas sportudvaron és a korszerű tornateremben történik. Emellett heti rendszerességgel diákjaink úszásoktatáson vesznek részt. Orvosi javaslatra gyógytestnevelést is tudunk biztosítani számukra.

A gyerekek lelki egészségének megőrzését, és személyiségfejlesztését iskolapszichológus is segíti.

Intézményünk egyik fő célja környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra való nevelés. 2018-ban az iskola elnyerte az örökös ÖKO iskola címet. Saját iskolakerttel rendelkezünk, ahol a gyerekek elsajátíthatják a növénytermesztés alapjait. Rendszeresen tartunk környezetvédelemmel kapcsolatos előadásokat, foglalkozásokat és kirándulásokat a tanulóink részére.

A felvételi tájékoztató szóra kattintva tovább juthat felvételi eljárásunk részletes leírásához.

1 thought on “Általános Iskola

Comments are closed.