Kollégium

Kollégiumunk intézményegysége az épületen belül , külön óvodai, lány és fiú részleggel működik. Felvételt a vidéki, határon túli, vagy nehéz családi körülmények között élő gyermekek, tanulók nyerhetnek. Nevelőink és felügyelőink a kollégistákkal hangzó beszéddel és jelnyelven kommunikálnak igény szerint.

Kollégiumi online nyílt nap

Adottságaink

A bentlakást igénylő tanulóinkat kollégiumunkban fogadjuk, amely egy épületen belül található a korszerű, minden igényt kielégítő óvodával és iskolával.  Sportudvar, játszókertek, könyvtár, teniszpálya, étterem, orvosi és betegszobák, számítógéptermek is rendelkezésre állnak az azt igénylők részére.

A délelőtti tanulás után diákjaink ebédelnek, és kicsit levegőznek, sportolnak az udvaron.

A délutáni foglalkozások 17 óráig az osztályokban zajlanak.

A leány és fiú kollégiumban, négyágyas szobákban laknak diákjaink. Társalgó, játszószoba és egy kis konyha szolgálja az otthonosságot, kikapcsolódást.

A játszóban könyvek, folyóiratok, napilapok, képes újságok és játékok közül választhatnak a gyerekek.

A társalgóban televízió, DVD lejátszó segítik a kulturált szabadidő eltöltését.  Akár az ott lévő számítógépekkel, akár saját laptopjaikkal, okoseszközeikkel a diákotthon lakói online is el tudják végezni iskolai feladataikat olyankor is, amikor a számítógéptermek zárva vannak.

Az udvaron lehetőség van kerékpározásra, tollaslabdázásra, teniszezésre, kosarazásra, focizásra, a kisebbek homokozhatnak, hintázhatnak, mászókázhatnak.

Feladataink

Egyik legfontosabb feladatunk a tanulás, az iskolai munka folytatása és segítése. A következő napi órákra való felkészülésen, rögzítésen, begyakorláson túl tanulmányi sétákkal, hétvégi kirándulásokkal is színesítjük az ismeretszerzést.

A differenciált foglalkozások a tanulási nehézségekkel küzdő, tanulmányi munkájukban lemaradt tanulók fejlesztését segíti. Az iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekek fejlődését, beilleszkedését fejlesztő pedagógus segíti. Nagy gondot fordítunk a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozására is.

Az iskolával együttműködve segítséget nyújtunk a pályaválasztásban – ezért szervezünk találkozókat már végzett diákjainkkal.

A testi-lelki egészség megőrzése, egészséges életmódra nevelés, az egész személyiség fejlesztése – énkép, önismeret, önértékelés kialakítása is fontos tevékenységünk, valamint a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése, pozitív közösségi szokások, szociális készségek kialakítása szintén feladataink közé tartozik.

Nagyon fontos a megfelelő kapcsolattartás a szülői házzal. Olyan személyes kapcsolat kiépítésére törekszünk, amelyben a szülő bátran fordulhat gyermekét érintő kérdésekkel a nevelőtanárhoz. Igyekszünk segítő kezet nyújtani, akár egyéni tanácsadás, akár iskolapszichológus segítségével. A hallássérült szülőkre való tekintettel a jelnyelv mélyebb megismerését nagyon fontosnak tartjuk; próbálunk megfelelő ismereteket szerezni ezen a téren is.

A szabadidő tartalmas és hasznos eltöltésére sok lehetőség van. Diákjaink többféle programból választhatnak. A házon kívüli és a házon belüli programokat a Diákönkormányzattal közösen szervezzük.

Ünnepek-Rendezvényeink

Kollégiumunkban hagyománya van a különféle ünnepek és megemlékezések megtartásának, amit szintén a Diákönkormányzattal együtt szervezünk.

Minden év szeptemberében játékos versenyek keretein belül tartjuk meg a Siketek világnapját.

Októberben tréfás Hallowen-napi rendezvényen játszhatnak, táncolhatnak növendékeink. 9. osztályos tanulóink szervezésében megemlékezünk az 1956-os forradalom eseményeiről.

Novemberben már készülődünk a Mikulásra és a Karácsonyra – feldíszítjük az osztályokat és a folyosókat.

Decemberben a Mikulásvárás kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas időszak. A Luca-napi vásáron az osztályok a saját kezűleg készített tárgyakat árusítják: karácsonyi díszeket, édességeket, bőrtárgyakat, ékszereket. Karácsonykor együtt ünnepel iskolánk apraja-nagyja az iskolában felállított óriási fenyő körül. Természetesen ajándékokkal is kedveskedünk tanítványainknak.

Januárban több versenyt is rendezünk diákjainknak: műveltségi és játékos versenyeket: labdajátékokat, biliárdversenyt, sorversenyeket.

Márciusban szép és megható ünnepséggel emlékezünk az 1848-as forradalomra és szabadságharcra.

Májusban tartjuk a családi napot, ami a gyerekek és a szülők számára egyaránt nagyon népszerű rendezvény. Ezen a napon a szülők megnézhetik gyermekeiket tanulás közben az első három órában, utána a gyerekek környezetvédelemmel foglalkoznak, míg a szülőket különféle előadások várják: továbbtanulásról, drogproblémáról, egészséges életmódról. Utána a tornateremben játékos versenyek várják a gyerekeket és a felnőtteket.

Kétévente májusban szervezünk erdei iskolát tanítványainknak az ország különböző városaiban: jártunk már Orfűn, Aggteleken, Tokajban, Bogácson, Balatonfüreden, Sárospatakon, Csemőn, Szántódon, Cserkeszőlőn. Minden második évben egynapos tanulmányi kirándulást szervezünk osztályszinten. Gyereknapi rendezvényeinken versenyeket, filmvetítéseket, kirándulásokat szervezünk diákjainknak.

Júniusban tartjuk az évzárót és a ballagást. A gyerekek több műsorszámmal készülnek erre a szép ünnepélyre. A tanév végén kiállításokat rendezünk diákjaink szakköri foglalkozásokon készült alkotásaiból.

Júliusban és augusztusban táborozásra van lehetősége tanítványainknak.

A tanév folyamán találkozókat és tapasztalatcserét szervezünk volt tanítványainkkal, hogy mesélhessenek tanulmányaikról, munkájukról fiatalabb társaiknak.

Az eseményekről készült felvételek a Galéria menüpont alatt megtalálhatóak.

Szabadidő

Szakkörök

A szakköri foglalkozásokon diákjaink irodalmi, képzőművészeti és vizuális képességeiket fejleszthetik. A délutáni és az esti órákban kerámia, fotó, dekorációs, bőrműves, csavargó szakkörök közül választhatnak a gyerekek.

Bőrös szakkör:

Iskolánk jól felszerelt műhelyeiben tartjuk az érdeklődő diákok részére. A szakkör célja a bőr, mint anyag megismertetése közben az alapvető kézműves technikák elsajátítása, személyes tárgyak, kisebb ajándékok készítése.

A szakkörön általában 4-5 gyermek vesz részt 4. osztályos kortól szakiskolás korú gyermekekig. Szakköri alkalmakon bőrzacskókat, tolltartókat, övtáskát, mobiltokokat, karkötőket, övet és ékszereket készítünk. Több alkalommal a gyerekek a gépi-varrás rejtelmeivel is ismerkedhettek.

Sport

A különféle sport és játékos csoportfoglalkozások igen kedveltek a gyerekek között. Ezeken a foglalkozásokon növeljük tanítványaink edzettségét, és egészséges versenyszellemet alakítunk ki. Szabadidejükben megtanulhatnak úszni, teniszezhetnek, focizhatnak, röplabdázhatnak, asztaliteniszezhetnek, kerékpározhatnak, görkorcsolyázhatnak, gördeszkázhatnak és sakkozhatnak. A sport és ügyességi versenyek nagyon népszerűek minden korosztály számára.

A tanulók házibajnokságok keretében ezeken a versenyeken vehetnek részt: kidobós, kézilabda, röplabda, kosárlabda, teremfoci, kötélhúzás. Ezeken kívül, minden évben megrendezésre kerülnek sportversenyek a hallássérült valamint halló gyermekeket oktató-nevelő iskolákkal is.

A sportban tehetséges tanulóink a Siketek Sportklubjában fejleszthetik tovább adottságaikat.

Kollégáink segítségével hetente több alkalommal kerülhet sor a különböző edzésekre (úszás, tenisz, pingpong).

Csavargó szakkör: A „csavargó” szakkör általános iskolás és szakiskolás diákjaink számára működik. A szakkör keretein belül tanulóinknak lehetőségük van arra, hogy késő délutáni és esti kollégiumi óráikat egy héten egyszer olyan intézményen kívüli programmal tölthessék, ami – elsődlegesen, legfontosabb szempontként – örömmel tölti el őket, amin boldogan vesznek részt. Célunk – amennyire csak lehet – felszabadultan, feszültségmentesen együtt lenni; hozzájárulni tanulóink kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségfejlődéséhez. Korosztálytól és évszaktól függően az egyes alkalmakkor megismerhetik

  • a főváros nevezetességeit (pl.: Szent Gellért Gyógyfürdő épülete stb.),
  • természeti szépségeit (pl.: Duna-part stb.); játszótérre és játszóházba mehetnek,
  • hajózhatnak a Dunán;
  • könyvtárak által szervezett kézműves foglalkozásokon vehetnek részt (pl.: kosárfonás stb.).

Mindezeken kívül természetesen más és más, újabb és újabb lehetőségekkel is élünk. Hogy a szakkör miben segíti diákjaink fejlődését, nem is lehet maradéktalanul felsorolni. Alakul az egymással való kapcsolatuk, önismeretük, a társadalomba való beilleszkedésük; bővülnek az ismereteik a környezetükről, tágul a látókörük; kollégistaként lehetőségük van tapasztalatot szerezni az iskolán kívüli mindennapi életről. Ingyenes vagy kis költségű programjainkat a szülők és „A beszélő siketért” Alapítvány egyaránt támogatják.

Csavargó szakkör kirándulásai!

Kirándulások

A kollégium által szervezett kirándulások során (hétvégén, szabad délutánokon) a tanulóink megismerhetik kulturális és természeti értékeinket. Ezeken a programokon sor kerülhet múzeum és kiállítás látogatására, színházi előadás és mozifilm megtekintésére, játszóházi programra. A kirándulások lebonyolításánál nagy segítségünkre van az iskola autóbusza – a költségek fedezéséhez gyakran hozzájárul alapítványunk. Az előző években Tatán, Esztergomban, a Balaton környékén és a Mátrában voltak kirándulásaink.